KARGO POJMOVNIK: Distributivni kanal (fizički + trgovački)

KARGO POJMOVNIK: Distributivni kanal (fizički + trgovački)

Dobro strukturirani distributivni kanal (LOGISTICS – DISTRIBUTION CHANNELS) sastoji se od fizičkog i trgovačkog kanala.

Fizički distributivni kanal: Uključuje način i sredstva za fizički prenos proizvoda od proizvodne tačke do krajnje tačke potrošnje. Sadrži infrastrukturu, skladišne centre kroz koje prolazi proizvod i sredstva koja se koriste za transport (distribuciju). Ovo se u osnovi odnosi na upravljanje lancem snabdevanja i čitav niz povezanih funkcija.

Trgovački distributivni kanal: Uključuje “nefizičku” stranu distribucije proizvoda, odnosno cene nabavke i prodaje proizvoda, pregovaranje, vlasništvo nad proizvodima, ali i vrlo važne odluke koje se odnose na kojim mestima će proizvod biti prisutan na tržištu. Ovim funkcijama se bave odelenja za prodaju i marketing.

Ciljevi dobro strukturiranog distributivnog kanala su:

  • Najniži mogući troškovi (uključujući i zaštitu životne sredine)
  • Obezbeđivanje proizvoda visokog kvaliteta
  • Maksimalan nivo usluga za kupce
  • Maksimalna fleksibilnost distributivnog kanala

Neophodna je saradnja odgovarajućih direkcija koje se bave trgovačkim distributivnim kanalom (direkcija prodaje i marketinga) i fizičkim distributivnim kanalom (direkcija za logistiku) s ciljem određivanja prodajnih mesta, izvodljivih sa aspekta koštanja, i sa efikasnim snabdevanjem istih kroz odgovarajuće upravljanje zalihama, skladištenjem, transportom i distribuciju.

Ciljevi distributivnog kanala za jednu kompaniju određuju menadžment kompanije, uzimajući u obzir strateške ciljeve koje postavlja. Tipičan primer je kompanija Coca-Cola, čiji je cilj bio da se proizvod postavi na rastojanju dva koraka od tačke tražnje. Kompanije su one koje definišu standarde za usluge klijentima, a time i distributivne sisteme.

Vrste trgovačkih distributivnih kanala:

1) Široki ili obimni – Proizvod se prodaje na što više maloprodajnih i veleprodajnia lokacija. Ovaj tip je pogodan za proizvode kao što su bombone, bezalkoholna pića, hleb, cigarete i slično, pri čemu primarni faktor koji utiče na odluku o kupovini – jednostavnost dobijanja proizvoda.

2) Specijalizovani – Kada jedan redak proizvod dobije specijalizovani predstavnik da ga distribuira na određenom geografskom području. Takvi proizvodi su luksuzni automobili, neki brendovi namještaja, visoka modna odeća i sl. Ovde se radi o potrošaču koji je spreman da prevaziđe određena rastojanja u cilju traženja proizvoda

3) Selektivni – broj kanala koji mogu distribuirati proizvod je ograničen, ali ne kao u specijalizovanim tipovima distribucije. Preduzeća koja imaju renomirane proizvode obično koriste selektivne vrste distribucije.

Iz knjige (na grčkom jeziku):

«Supply Chain, Logistics & Customer Service» od prof. Georgios Malindretos


Dipl. ekonomista Cvjetković Lazar 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *