KARGO POJMOVNIK: opasna roba & opasan teret

KARGO POJMOVNIK: opasna roba & opasan teret

OPASNA ROBA (dangerous goods) su materije i predmeti čiji je transport zabranjen. Odnosno dozvoljen ako se obavlja pod uslovima prema ADR/RID/ADN

OPASAN TERET (dangerous cargo) je opasna roba koja je propisno upakovana, obeležena određenim obeležjima i oznakama, sa ispravno popunjenim prevoznim dokumentima i utovarena u prevozno sredstvo.


Dipl. ecc Cvjetović Lazar 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *