HS KODOVI-SVE ŠTO TREBA DA ZNATE

HS KODOVI-SVE ŠTO TREBA DA ZNATE

Ukoliko ste učesnik u međunarodnoj trgovini, bilo da ste proizvođač, uvoznik ili izvoznik, onog momenta kada ste spremili ili kupili robu Vaš posao tek počinje.

Ukoliko imate stručnog špeditera, sve brige oko dokumentacije i organizacije transporta možete prepustiti njemu.

Ali ako ste početnik ili jednostavno radoznali, u nastavku Vam donosimo tekst koji će detaljnije objasniti šta su to carinske tarife, kako se određuju i uz pomoć alata Vam olakšati posao.

ŠTA JE HS/HTS KOD?

HS kodovi (ili HTS kodovi), poznati i kao Harmonizovani sistem opisa i kodiranja robe, ili jednostavno Harmonizivoni sistem, predstavljaju standardizirani međunarodni sistem za klasifikaciju globalno trgovačkih proizvoda.

Ovj sistem prvi put je uveden 1988. godine, i podržava ga Svetska carinska organizacija. Konvencija HS, koja je potpisana 1983.godine, ima preko 205 zemalja članica. Prošlo je nekoliko promena u klasifikaciji proizvoda. Te se promene nazivaju revizijama, a stupile su na snagu 1996, 2002, 2007, 2012 i 2017. godine.

Kao potpisnice, svaka zemlja se slaže da će klasifikovati svoj HS tarifni kod i strukturu davanja prema kategorijama HS koda.

Harmonizovani sistem se koristi za olakšavanje globalne trgovine stvarajući objedinjene kategorije za klasifikaciju različitih vrsta robe.

STRUKTURA HS KODA

HS sadrži otprilike 5.300 opisa proizvoda, odnosno proizvoda koji se pojavljuju kao naslovi i podbrojevi, a raspoređeni su u 9 poglavlja, grupisanih u 21 sekciju.

Šest cifara koje čine HS kod se mogu podeliti na tri dela:

 • Prve dve cifre (HS-2) identifikuju poglavlje u koje je roba klasifikovana, npr. 09 = kafa, čaj, mate i začini.
 • Sledeće dve cifre (HS-4) identifikuju grupisanje unutar tog poglavlja, npr. 09.02 = čaj, aromatizovan ili ne.
 • Naredne dve cifre (HS-6) su još određenije, npr. 09.02.10 Zeleni čaj (nefermentisan) …
 • Такође, код може имати и преостале четири цифре које детаљније описују производ.
Sve do nivoa HS-6, sve zemlje klasifikuju proizvode na isti način (osim par zemalja koje su izuzetak jer primenjuju stare verzije HS-a).

LISTA HS KODOVA

Postoji 21 odeljak harmonizovanog sistema – što predstavlja najviši nivo kategorizacije carinskih tarifa.

Lista HS kodova koristi se za objedinjavanje širokih kategorija.

21 odeljak HS koda sadrži sledeće:

 • Odeljak 1 – Žive životinje, proizvodi životinjskog porekla – Poglavlja 1-5
 • Odeljak 2 – Biljni proizvodi – Poglavlja 6-14
 • Odeljak 3 – Životinjske ili biljne masti i ulja, proizvodi njihovog razlaganja, prerađene jestive masnoće, voskovi životinjskog i biljnog porekla – Poglavlje 15
 • Odeljak 4 – Proizvodi prehrambene industrije; pića, alhoholi i sirće, duvan i proizvodi zamene duvana – Poglavlja 16-24
 • Odeljak 5 -Mineralni proizvodi – 
 • Odeljak 6 Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija – Poglavlja 28-38
 • Odeljak 7 – Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa, kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume – Poglavlja 39-40
 • Odeljak 8 – Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake, štavljena koža, krzna i proizvodi od krzna, sedlarski i sarački proizvodi, predmeti za putovanje, ručne torbe i slični kontejneri, predmeti od životinjskih creva – Poglavlja 41-43
 • Odeljak 9 – Drvo i poroizvodi od drveta, drveni ugalj, pluta i proizvodi od plute, proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletenje, korparski i pletarski proizvodi – Poglavlja 44-46
 • Odeljak 10 – Celuloza od drveta ili drugih vlaknastih materijala – Poglavlja 47-49
 • Odeljak 11 – Tekstil i proizvodi od tekstila – 
 • Odeljak 12 – Obuća, šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu, kišobrani, suncobrani, štapovi, bičevi, korbači i njihovi delovi, preparirano perje, proizvodi od perja, veštačko cveće, proizvodi od ljudske kose – Poglavlja 64-67
 • Odeljak 13 – Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili sličnih materijala, keramički proizvodi, staklo i proizvodi od stakla – Poglavlja 68-70
 • Odeljak 14 – Prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, imitacije nakita, metalni novac – Poglavlje 71
 • Odeljak 15 – Prosti metali i proizvodi od prostih metala – Poglavlja 72-83
 • Odeljak 16 – Mašine, aparati, uređaji, elektrotehnička oprema, njihovi delovi, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, delovi i pribor za te proizvode – Poglavlja 84-85
 • Odeljak 17 – Vozila, vazduhoplovi, plovila i prateća transportna oprema – Poglavlja 86-89
 • Odeljak 18 – Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni medicinski i hiruški instrumenti i aparati, časovnici, muzički instrumenti, njihovi delovi i pribor – 
 • Odeljak 19 – Oružje i municija, njihovi delovi i pribor – Poglavlje 93
 • Odeljak 20 – Razni proizvodi – Poglavlja 94-96
 • Odeljak 21 – Predmeti umetnosti, kolekcija i starina – Poglavlje 97

PROPISI U REPUBLICI SRBIJI

Carinska tarifa u Republici Srbiji porisana je Zakonom o Carinskoj tarifi koji možete pogledati ovde i Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za tekuću godinu.


KOMBINOVANA NOMENKLATURA EU

Kombinova nomenklatura EU (Combined Nomenclature – CN) obuhvata proizvode grupisane na nivou 8 cifara, pri čemu je prvih 6 cifara preuzeto i potpuno su u skladu sa HS ( i to važećom verzijom HS 2017).

CN tarifni podbroj (CN subheading) je osmocifrena oznaka koja uključuje dve dodatne cifre, koje ukazuju kojim redom se svaki od tih CN podbrojeva pojavljuje u okviru tarifnog podbroja.


PRIMER

Primer EU klasifikacionog sistema 
Ukoliko, na primer, proizvodite patike, tarifni broj za Vaš proizvod je:
6404110000 
64 – je poglavlje odeljka 12 koje obuhvata sledeću grupu: obuća, gamaše i slično; delovi tih proizvoda (poglavlje HS)
6404– obuća sa đonovima od kaučuka plastičnih masa od kože ili veštake kože, i licem od kože (tarifni broj HS)
6404110000-Sportska obuća, patike za tenis, košarku, gimnastiku i slično.

KORISNI ALATI

Sada kada ste naučili osnove o tarifnom broju, možete koristiti brze alate kako biste došli do tarifnog broja.

Preporučujemo Vam sledeće linkove: link 1 i link 2


Mi smo specijalizoacni za organizaciju transporta roba umesto Vas. 

KONTKATIRAJE NAS 


Dipl. ekonomista Stvanović Mirjana

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *