Kako ispravno popuniti CMR – Rubrika 22

Kako ispravno popuniti CMR – Rubrika 22

Podaci u rubrici 22 u CMR-u trebaju odgovarati podacima koji se navode u rubrici 1 iz razloga što pošiljaoc robe snosi deo odgovornosti za ispravnost podataka navedenih u međunarodnom tovarnom listu.

Međutim, u praksi se dešava da se roba preuzima u drugom (fizički odvojenom magacinu), pa se postavlja pitanje ko u toj situaciji treba overiti CMR, odnosno rubriku 22? Odgovor je isti – pošiljaoc, odnosno prodavac.

Kao jedna od tri ugovorne strane, a to su prodavac, kupac i prevoznik – rubriku 22 CMR-a svojim pečatom, odnosno potpisom (ili oba) overava pošiljaoc robe – prodavac.

Jedino u situaciji kada ne postoji mogućnost da prodavac (pošiljaoc) overi CMR, isti može izdati zastupničko lice na osnovu dostavljene dokumentacije (fakture koja prati robu i pacaking list).

U nardnom serijalu blogova detaljno ćemo navesti kako se popunjava CMR dokumet.


Za sva pitanja i savete- stojimo Vam na raspolaganju! Kontaktirajte nas


Dip. ekonomista Stevanović Mirjana 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *